Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kanina 14.7.2022

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, chataři a chalupáři, na základě ustanovení § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění platných předpisů, svolávám veřejné zasedání zastupitelstva obce Kanina

Místo konání : kulturní místnost Kanina č. p. 22

Datum a čas konání: ve čtvrtek dne 14. července 2022 v 18:00 hodin

Návrh programu veřejného zasedání:

 1. Zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání zastupitelstva
 3. Schválení dodatku k obecně závazné vyhlášce č.1/2021
 4. Schválení dodatku č. 16 ke smlouvě AVE ( odvoz popelnice 60 litrů)
 5. Schválení ceny nájemného za hospodu a místnost nad hospodou
 6. Projednání žádostí na pronájem zahradnické školy č.p. 57
 7. Schválení dvou cvičebních prvků, které budou placeny s dotací
 8. Schválení výstavby altánku za podpory dotací
 9. Podpora internetového připojení obce s výhodou pro občany.
 10. Zavedení participativního rozpočtu.
 11. Diskuse o zvýšení daní občanům
 12. Zpráva starostky
 13. Diskuse
 14.  Závěr

Jaroslava Vraná v.r.

starostka obce

Vyvěšeno dne 7. července 2022

Jaroslava Vraná v.r.

starostka obce