Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kanina

Tato událost již skončila

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, chataři a chalupáři, nazákladě ustanovení § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve zněníplatných předpisů, svolávám veřejné zasedání zastupitelstva obce Kanina.

Místo konání : kulturní místnost Kanina č. p. 22

Datum a čas konání: v pátek 26. června 2020 v 18:00 hodin

Návrh programu veřejného zasedání:
1.Zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu.
2.Schválení programu jednání zastupitelstva.
3.Schválení rozpočtové změny č. 3/2020
4.Schválení výzvy pronájmu pozemků vk. ú. Kanina č. 914, 827, 830 906, 828, 867, 865, 808 o celkové výměře 32 690 m2
5.Schválení dodavatele na opravu terasy u objektu č.p. 57 (zahradnická škola)
6.Schválení návrhu vyhlášky o rušení ned ěln ího klidu
7.Volba člena kontrolního výboru
8.Zpráva kontrolního výboru
9. Zpráva finančního výboru
10. Zpráva starostky
11. Diskuse
12. Závěr