Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Tříděný odpad

Vážení spoluobčané,

oznamuji tímto, že po dobu prací týkajících se obnovy vodovodního řadu, úsek směr zahradnická škola, bylo nutné přemístit kontejnery na tříděný odpad a to následovně :

 – sklo – kontejner umístěn na zpevněnou plochu před bytovku č.p. 22

– papír, plas –  kontejner umístěn do prostoru mezi budovou pana Máčka a  autobusovou čekárnou obce

Děkuji za pochopení.