Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Autor: Jaroslava Vraná

Tříděný odpad

Vážení spoluobčané,

oznamuji tímto, že po dobu prací týkajících se obnovy vodovodního řadu, úsek směr zahradnická škola, bylo nutné přemístit kontejnery na tříděný odpad a to následovně :

 – sklo – kontejner umístěn na zpevněnou plochu před bytovku č.p. 22

– papír, plas –  kontejner umístěn do prostoru mezi budovou pana Máčka a  autobusovou čekárnou obce

Děkuji za pochopení.